قالب پرشین بلاگ


کمیسیون یاددهی یادگیری شهرستان کبودراهنگ
کمیسیون یاددهی یادگیری کبودراهنگ

  عملکردخرداد ماه

ردیف

[ عملکرداردیبهشت ماه

ردیف

            عملکردفروردین ماه

ردیف

  پاسخ به سوالات دبیران در مورد مسائل آموزشی و.....

.

تهیه وتنظیم گزارش عملکرد سه ماهه ی سوم وثبت دروبلاگ کمیسیون.

 

بازدید از مدارس ونظارت بربرگزاری

امتحانات نوبت دوم.

 

جمع آوری سوالات امتحانی نوبت دوم  جهت ارزیابی.

 

 بازدید از مدارس وبررسی پنج درصد اوراق امتحانی نوبت دوم.

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

5-

بازدید از مدارس پایگاه نوزه وداخل شهر وروستاها در چندین نوبت .

 

جمع آوری طرح درس های ارسال شده از مدارس و انتخاب طرح درس های خوب .

 

               

بررسی صورت جلسات کمیسیون های مدارس به منظور ارائه بازخورد مناسب به ایشان.

 

تماس با تعدادی از همکاران در مورد راهکارهای ارتقاء وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان .

 

صدور گواهی مهارت برای دبیران شرکت کننده درهمایش ها .

 

معرفی دبیران ساعی وفعال به اداره متبوع جهت تقدیر.

 

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت در کمیته ارتقاء پایه اول راهنمایی باحضور معاونت محترم آموزشی اداره ی متبوع و ارائه نظرات تخصصی.

 

تهیه وتنظیم نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم در قالب سی دی وارسال به مدارس.

 

 

مراجعه به وبلاگ کمیسیون محترم استان وثبت عملکرد کمیسیون شهرستان در وبلاگ  .

 

1-

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

[ 1 Jul 2012 ] [ 11:50 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]

 

  عملکردخرداد ماه

۱- پاسخ به سوالات دبیران  در مورد مسائل آموزشی و.....

.

۲-تهیه وتنظیم گزارش عملکرد سه ماهه ی سوم وثبت دروبلاگ کمیسیون.

 

۳-بازدید از مدارس ونظارت بربرگزاری

امتحانات نوبت دوم.

 

۴-جمع آوری سوالات امتحانی نوبت دوم  جهت ارزیابی.

 

 ۵-بازدید مدارس وبررسی پنج درصد اوراق امتحانی نوبت دوم.

[ 1 Jul 2012 ] [ 11:37 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]
۱-بازدید از مدارس راهنمایی پایگاه شهید نوژه .

۲-بازدید از مدارس داخل شهر .

۳-بازدید از مدارس روستاهای کوریجان و ویان .

۴-بررسی طرح درس های ارسال شده از مدارس وانتخاب طرح درس های برتر.

۵-صدور گواهینامه مهارت برای دبیران شرکت کننده در همایشها و کارگاهها.

۶-بررسی صورت جلسات کمیسیون های یاددهی- یادگیری مدارس .

۷- تقدیر از دبیران فعال و موفق .

 

[ 16 May 2012 ] [ 10:46 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]
۱-بازدید از مدارس شهر و پایگاه .

 ۲-شرکت در جلسه کمیته ارتقاء پایه اول راهنمایی با حضور معاون محترم آموزشی اداره متبوع .

۳- تهیه و تنظیم نمونه سوالات دروس دینی و قرآن و عربی و ادبیات جهت ارسال به مدارس .

 

 

 

[ 2 May 2012 ] [ 10:21 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]

عملکرد کمیسیون یاددهی-یادگیری شهرستان کبودراهنگ

درسالتحصیلی -91-90


ادامه مطلب
[ 11 Apr 2012 ] [ 11:40 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]

چگونه می توان دانش آموزان را خلاق بار آورد؟

چگونه می توان دانش آموزن را خلاق بار آورد؟

امروزه ثابت شده است که خلاقیت یک ویژگی صرفاً ذاتی نیست، بلکه همه ی انسان ها از این توانایی برخوردار هستند و همه درجات گوناگونی از این استعداد را  دارند. علاوه بر این عواملی همچون مهارت یابی ، آموزش پذیری ، انعطاف پذیری ، سطح دانش و آگاهی ، خطرپذیری ، نترسیدن از اشتباه و شکست نیز در میزان خلاقیت و نوآوری دانش آموزان تأثیر فراوان دارند. معلم می تواند همه ی این عوامل را  به صورت یک مجموعه در دانش آموزان شناسایی کند و بکوشد آن ها را پرورش دهد. در این مقاله سعی شده است عوامل مؤثر در خلاقیت شناسایی و راه کارهایی برای پرورش این توانایی در دانش آموزان ارائه شود.

     

تعریف خلاقیت:

      ·   خلاقیت ؛ نمایش بالاترین درجه ی


ادامه مطلب
[ 7 Mar 2012 ] [ 11:13 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]

مهارت های یادگیری

مهارت های یادگیری

 مفهوم یادگیری

 هر نوع فعالیت آموزشی یا تدریس با امید به اینکه منجر به یادگیری گردد، انجام می شود. معلمی كه می خواهد فعالیت و یا مهارتی را در كلاس دنبال كند باید توجه داشته باشد. هدف از این فعالیت ها باید ایجاد زمینه های یادگیری است. در همین راستا،  در ادامه، مطلب كوتاهی ارائه خواهد شد. 

 در زمینه یادگیری  و این که  یادگیری چیست ؟ چه نوع تحولی را در دانش آموز یا دانشجو باید ایجاد كنیم كه به آن یادگیری گفته شود. در زمینه یادگیری روانشناسان تربیتی و متخصصان تعلیم و تربیت، تعاریف زیادی ارائه داده اند كه امكان بحث و بررسی


ادامه مطلب
[ 7 Mar 2012 ] [ 11:11 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]

بازدید از مدارس چند روستا .

 

پاسخ به سوالات دبیران در مورد مسائل آموزشی و.....

 

 

تصحیح اوراق مسابقه تفسیر سوره ی مباره ی آل عمران واعلام نتایج .

 

 

تهیه وتنظیم گزارش عملکرد سه ماهه ی دوم وثبت دروبلاگ کمیسیون.

 

تنظیم فراخوان مسابقه ی طرح درس نویسی دبیران مقطع راهنمایی وارسال به مدارس.

1-

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

 

5

تهیه وتنظیم پیک های نوروزی .

 

 

بازدید از مدارس وبررسی پنج درصد اوراق امتحانی نوبت اول                         

طرح سوالات مسابقه تفسیر سوره ی مبارکه ی آل عمران ویزه ی دبیران دینی وعربی. 

 

برگزاری مسابقه ی تفسیر سوره ی آل عمران.

 

بررسی سوالات امتحانی نوبت اول.

 

ایجاد بانک سوالات دروس مختلف.

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

5-

 

 

6-

 

بازدید از مدارس ونظارت بربرگزاری امتحانات نوبت اول.

 

برگزاری جشنواره ی الگوهای برتر تدریس دررشته های علوم اجتماعی وادبیات فارسی . 

 

جمع آوری سوالات امتحانی نوبت اول درقالب سی دی جهت ارزیابی.

 

 

تشکیل جلسه در مورد چگونگی طراحی پیک های نوروزی.

 

 

مراجعه ی مکرربه وبلاگ کمیسیون محترم استان وثبت عملکرد کمیسیون شهرستان در وبلاگ.

 

1-

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

5-

[ 7 Mar 2012 ] [ 9:25 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]
 

۱-بازدید از مدارس شهید عیوضی جزوان وشهید قرنی زین آباد وبررسی اوراق امتحانی و عملکرد کمیسیون ها در این مدارس.

۲-تصحیح سوالات آزمون تفسیر سوره ی مبارکه ی آل عمران واعلام نتایج.

۳-تنظیم فراخوان مسابقه طرح درس نویسی دبیران وارسال به مدارس.

۴-پاسخ به سوالات حضوری وکتبی وتلفنی همکاران در مورد مسایل آموزشی و کمیسیون ها.

۵-تهیه وتنظیم گزارش عملکرد سه ماهه دوم.

۶-بررسی واصلاح اشکالات پیک های نوروزی .

۷-شرکت در جلسه کمیته ارتقاء پایه ی اول راهنمایی در محل اداره متبوع .

[ 7 Mar 2012 ] [ 9:12 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]
[ 7 Mar 2012 ] [ 8:41 ] [ اعضای کمیسیون یاددهی و یادگیری ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط اعضای کمیسیون نوشته میشود و شامل مطالبی در مورد روشها و روشهای فعال تدریس وارزشیابی و دیگر مطالب مرتبط با تعلیم و تربیت است
امکانات وب

تبادل لینک

خرید بک لینک